سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عادل نعمتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
سید محسن سیدان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی همدان
شجاعت زارع – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه اندازه گیری عوامل موثر برکارایی فنی چقندرکاران استان کرمانشاه، همدان و خراسان.
برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله در استان کرمانشاه ۱۰۰ کشاورز از شهرستانهای کرمانشاه و اسلام آباد غرب، در استان همدان ۱۴۴ کشاورز از شهرستانهای همدان، نهاوند، اسد آباد و ملایر انتخاب و در استان خراسان ۱۰۶ کشاورز از دو شهرستان تربت حیدریه و تربت جام انتخاب و اطلاعات لازم از طربق تکمیل پرسشنامه در سال زراعی ۱۳۸۰- ۱۳۷۹ جمع آوری و مورد پردازش قرار گرفت. به منظور ارزیابی کارایی فنی چغندرکاران و عوامل موثر بر آن با استفاده از تابع تولید کاب – داگلاس و روش حداکثر راستنمایی کارایی فنی چغندرکاران تغمیت زده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که متوسط کارایی فنی زارعین مورد مطالعه در شهرستانهای استان کرمانشاه به ترتیب در شهرستان کرمانشاه برابر ۸۲ % و در شهرستان اسلام آباد غرب برابر ۷۷ درصد و در شهرستانهای استان همدان به ترتیب در شهرستان همدان ۷۷ درصد و در شهرستان ملایر ۶۰ درصد و متوسط کارایی فنی در استان خراسان برابر ۶۷ درصد می باشد. نحوه کاشت محصول ، شرکت در کلاس های ترویجی ، مالکیت تراکتور، انجام آزمایش خاک قبیل از کاشت از عوامل موثر بر کارایی فنی می باشند.