سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

داریوش – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
غلامرضا – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

قیمت یک ابزار مفید برای تخصیص کارای آب کشاورزی می باشد دراین مقاله روشهای متداول قیمت گذاری آب مورد بحث قرار می گیرد و کارایی این روش باتوجه به اثر هزینه های اجرایی برروی کارایی هرکدام، بررسی می شود. مقاله از یک مطالعه موردی برای توصیف روشهای قیمت گذاری و نقش مهم هزینه های اجرایی استفاده می کند روشهای قیمت گذاری حجمی، ستاده ای، نهاده ای، چند نرخی و دو نرخی، همگی می توانند کارایی ایجاد نماید. اما نوع کارایی از یک روش به روش دیگر فرق دارد. این روشها در مراحل اجرایی ا زحیث حجم و نوع اطلاعات و هزینه های اداری متفاوت هستند مطالعه موردی نشان میدهد تاثیر روشهای قیمت گذاری آب برروی الگوی کشت بهره برداران بیش از تاثیر این روشها برروی میزان تقاضای آب برای یک محصول معین است هزینه های اجرایی یک نقش عمده نیز برروی نرخهای آب و رفاه دارند. بنابراین لازم است برای هزینه های اجرایی در هنگام انتخاب روش مطلوب قیمت گذاری آب اهمیت ویژه ای قائل شد.