سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نوذر سامانی – دانشیار بخش زمین شناسی،دانشگاه شیراز
ضرغام محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شیراز

چکیده:

مدلهای تحلیلی یکی از ابزارهای مطالعه کمی حرکت آلاینده های محلول و نحوه گسترش آنها در آب زیر زمینی می باشند. مدلهای تحلیلی بخاطر ساده نگری در تدوین دارای محدودیت هایی هستند . اما بخاطر سادگی در کاربرد، محدود بودن پارامترهای آنها و حجم کم محاسبات بر مدلهای عددی برتری دارند. در این مقاله برای جریان آب زیر زمینی یک بعدی، دو بعدی و شعاعی و برنامه های رایانه ای تدوین شده است ومحدودیت استفاده از این مدلها در دشت شیراز در مقایسه با مدل عددی PMWIN در مطالعهگسترش آلاینده های محلول (یون نیترات) بررسی شده است. علاوه بر آن نحوه برآورد پارامترهای انتقال جرم در سفره آب زیر زمینی از جمله قابلیت پراکندگی درمناطقی که آزمایشات دقیق ازمایشگاهی یا صحرایی انجام نشده است بررسی شده است.