سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شهره حسن پور – اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران
ایرج رساء – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

کانسارهای انجرد و گودال بر روی کمربند فلززائی آلپین در ایران واقع شده است. قدیمی ترین تشکیلات منطقه را شیل ها و آهکهای کرتاسه فوقانی تشکیل داده است و بر روی آنها سری ولکانیکی کرتاسه و همچنین نفوذیهای ترشیر تاثیر گذاشته اند. در زمان الیگوسن نفوذ توده شیور باعث ایجاد اسکاروهای فوق در محل همبری توده نفوذی شیور و آهکهای کرتاسه فوقانی شده است.
کلیه مطالعات صحرایی و میکروسکوپی و نتایج آنالیزهای شیمیایی و مطالعات پترولوژیکی ترکیب و توده نفوذپذیری را در حد منزونیت تا کوارتز مونزونیت تعیین کرده است. جوانترین تشکیلات ناحیه بازالت های کواترنری است.
در مطالعات میکروسکوپی وجود هر دو زون اندواسکارن و اگزواسکارن در هر دو کانسار محرز بوده و شاخص ترین کانیهای آنها گارنت های ایزوتروپ و پیروکسن ها و کانیهای ثانویه اکتینولیت، اپیدوت، کلریت، و کلسیت می باشد. از نظر کانه شناسی پیریت، مگنتیت، کالکوپیریت و کانه های ثانویه مس را می توان در آنها تشخیص داد . هر دو اسکارن در مطالعاتپتروگرافی جزء اسکارن های کلسیک دسته بندی می شوند.