سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داریوش داودی – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
اسلام مجیدی – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

تحقیقات انجام گرفته بیانگر نقش درپوش های مختلف ظروف کشت در کنترل رشد ریز نمونه ها در کشت بافت است. سنتز و تولدی اتیلن توسط گیاه در حال رشد در درون ظروف موجب می شود که بدلیل عدم تبادل هوا با محیط بیرون اتیلن تولید شده در محیط انباشته شده و اثرا تسو و کاهش رشد بر گیاه گذاشته لذا شکل های غیرطبیعی در گیاهان بروز می نماید.