سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسینعلی اصغرنیا – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط – مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاون
قاسمعلی عمرانی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت تهران
عبدالایمان عمویی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل و دانشجوی دوره ph.D رشته بهداشت محی

چکیده:

این تحقیق در کشور ما برای اولین بار اجرا شده و در نوع خود قبلا سابقه ای نداشته است، در این تحقیق زباله های خانگی با دو روش استفاده از کرم خاکی ایزنیا فوئتیدا (Eisenia Foetida) و روش هوازی در مرکز آموزش و تحقیقات بهداشتی بابل از تاریخ آذرماه لغایت بهمن ماه سال ۱۳۷۹ به کود کمپوست تبدیل شده است. هدف از این پژوهش تعیین قابلیت تهیه کمپوست خانگی توسط کرم خاکی (ورمی کمپوست ) و مقایسه حاصله با کمپوست تولید شده به روش هوازی و بدون استفاده از کرم خاکی از نظر زمان رسیدن، کیفیت میکروبی و شیمیایی بوده است.