سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرداویج شعاعی دیلمی – مرکز تحقیقات توتون گیلان

چکیده:

تعداد ۵ هیبرید توتون به نام های ۵-۱-vel. Mc944, 2-c319r30, 3-c319c411, 4-c258mc944, r30n2 که شناخت ساختار ژنتیکی آنها طی سال های گذشته و به صورت دی آلل کراس انجام و به روش شجره نامه ای تولید شده اند. به همراه یک شاهد در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار ون در ۳ سال گشت و فاکتورهای مورد بررسی تجزیه مرکب گردید.