سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس ملایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان ( کرمان- ج
علی زین الدینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
مهدی امیرپور – دانش آموخته کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان ( کرمان- جاده

چکیده:

روند بهره برداری بی رویه و تخریب منابع آب زیرزمینی روز به روز به علت عدم مدیریت صحیح تشدید و باعث تخریب و نابودی منابع آبی باقیمانده ، از بین رفتن کشاورزی ، پوشش گیاهی و تخریب خاک منطقه گردیده است . با توجه به اینکه مناطق مورد مطالعه شامل مناطق پسته کاری و زراعت استان کرمان می باشند لذا آگاهی از کیفیت آبهای آبیاری در این مناطق ضروری می باشد که به این منظور این تحقیق انجام گرفته است. مناطق مورد بررسی شامل بردسیر ، ارزوئیه و زرند می باشند . از این مناطق بر حسب وسعت منطقه ، تعداد چاهها و نحوه پراکنش چند منبع اب انتخاب شده و نمونه برداری انجام گرفت و در آزمایشگاه میزانEc , pH , SARکاتیونها و آنیونها نمونه های آب اندازه گیری شده نتایج بررسی کیفیت آبهای آبیاری مناطق مورد مطالعه نشان داد که تمامی آبهای منطقه زرند از لحاظ شوری در کلاس بد قرار داشتند و آبهای منطقه ارزوئیه نسبت به بقیه مناطق از کیفیت مطلوب تری از لحاظ شوری برخوردار بودند . آبهای منطقه بردسیر و ارزوئیه از لحاظSARفاقد محدودیت بوده ولی در منطقه زرند حدود یک سوم آنها دارای محدودیت شدید هستند . از لحاظ میزان کلر موجود در آبهای آبیاری تمامی آبهای مورد تجزیه، بالاتر از حد مجاز است و در کل آبهای مورد تجزیه در منطقه زرند نسبت به بقیه مناطق دارای کیفیت نامطلوب تری هستند