سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی شمس الدینی – کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه تربیت مدرس
عباس علیمحمدی – هیات علمی و استادیار گروه GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پرویز ضیاییان – هیات علمی و استادیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

یکی از اقتصادی ترین راهکارهای سنجش از دور جهت دستیابی به تصاویر ترکیب شده که دارای قابلیتهای تصاویر چند طیفی و پانکروماتیک در کنارهم می باشند، ترکیب تصاویر ماهواره ای با استفاده از روشهای مختلف می باشد. از جمله مسائلی که در این رابطه، توجه محققین سنجش از دور را به خود جلب نموده، تعیین کیفیت تصاویر ترکیب شده است و تاکنون شاخص ها و روشهای گوناگونی را در این رابطه ارائه داده اند. این روشها را می توان در غالب دو دسته روشهای ارزیابی کمی و کیفی، طبقه بندی نمود که هر یک دارای خصوصیاتخاص خود می باشند. روشهای کمی، روشهایی بوده که کیفیت تصاویر ترکیب شده را با عدد بیان می نمایند، در حالی که توجهی به خصوصیات بصری تصاویر ترکیب شده ندارند. روش کیفی، در واقع توصیف کننده خصوصیات بصری تصاویر ترکیب شده می باشند بدون انکه از معیارهای عددی جهت بیان کیفیت تصاویر ترکیب شده استفاده نمایند. به همین خاطر نمی توان از روش کیفی جهت مقایسه صحیح تصاویر ترکیب شده با یکدیگر استفاده نمود. در این تحقیق با ارائه شاخصی جدید به نام شاخص بسری ، انجام مقایسه با استفاده از روشهای کیفی فراهم گردید.