سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی لطف اللهی یقین – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تبریز
مسعود نگین – کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه
علاءالدین بهروش – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

توصیف رفتار واقعی سیستم های سازه ای به طور اجتناب پذیری وابسته به برخی منابع عدم قطعیت ها و یا پارامترهای تصادفی است. در میان روشهای مختلف آنالیزهای تصادفی ترکیب روش المان های محدود با الگوریتم های پیشرفته ی آنالیز قابلیت اعتماد منجر به پیدایش روش المان های محدود مبتنی بر قابلیت اعتماد RFEM ( Reliability-based Finite Element Method) گردیده است. مطالعه حاضر نیز با به کارگیری این روشها در حالت کلی و مشخصا با استفاده از روش مرتبه اول قابلیت اعتماد First Order Reliability Method) FORM و با در نظر گرفتن پارامترهای تصادفی در آنالیزهای سازه ای، عملکرد و ایمنی قاب های فولادی با مهربندی های مختلف را مورد ارزیابی و مقایسه قرار داده است. برای این منظور تمامی مشخصات مصالح فولادی مصرفی، بارهای جانبی وارد به سازه، ابعاد هندسی و همچنین ناکاملی های هندسی اولیه به عنوان متغیرهای تصادفی در آنالیز سیستم های مورد مطالعه در نظر گرفته شده اند. همچنین با به کارگیری ابزارهای پیشرفته آنالیز حساسیت که در قالب نرم افزار OpenSees پیاده سازی شده است و با استفاده از روش مشتق گیری (DDM) حساسیت هر کدام از متغیرهای تصادفی فوق نیز از نظر میزان تاثیری که در رفتار این سیستم ها دارند به دست آمده است. سه نوع مهاربند شامل مهاربند X، مهاربند Kو نوع جدیدی از مهاربندی که اخیرا در برخی مطالعات جدید مطرح گردیده است به نام مهاربند Zip انتخاب شده اند و جهت بررسی ظرفیت نهایی هر یک از قاب های فولادی مورد مطالعه از آنالیز استاتیکی غیر الاستیک پوش اور استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن هستند در صورتی که در مهاربندی های مختلف قابهای فولادی از مقدار مصالح یکسانی استفاده شود، مهاربندی های نوع K عمدتا قابلیت اعتماد بیشتری از خود نشان می دهند.