سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی محمدی عراق –
کورش حجازی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یک مدل عددی برای محاسبه معادلات غیر دایمی دو بعدی متوسط گیری شده در عمق ناویر استوکس گسترش داده شده,که در آن از الگوی حل عددی تغییر جهت متناوب ضمنی بر روی شبکه بندی لغزان بر اساس روش احجام محدود استفاده شده است. این مقاله گسترش و کاربرد دو مدل آشفتگی متوسط گیری شده در عمق الف- ؟؟؟ ( ؟؟: پارامتر متوسط گیری شده در عمق انرژی سینماتیکی آشفتگی: پارامتر متوسط گیری شده در عمق نواسانات گردابه ای آشفتگی) و ب-استاندارد را تشریح می کند. معادلات آشفتگی همانند معادلات ؟؟ و؟؟ ,همزمان با معادلات متوسط گیری شده جریان در عمق به منظور محاسبه توزیع لزجت گردابه ای در پدیده ی آشفتگی حل شده اند. هر دو مدل می توانند در کاربردهای عملی به صورت رضایت بخشی جریان هیدرودینامیکی را شبیه سازی کنند. مقایسه بین این دو مدل آشفتگی برای شبیه سازی چرخش آب حاصل از جزر و مد در داخل بندر انجام گرفته و نتایج آن ارایه شده است.