سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد ابوالحسنی – گروه فیزیک , دانشکده ی علوم , دانشگاه اراک
محمود میرزایی – گروه فیزیک , دانشکده ی علوم , دانشگاه اراک
معصومه گودرزی – گروه فیزیک , دانشکده ی علوم , دانشگاه اراک

چکیده:

عموماً دو روش معادله ی پارامتری و تحلیل فوریه در بررسی گام فریز ماره و سمت گیری آن به کار می رود . در بعضی موارد این دو رهیافت نتایج متفاوتی به دست می دهند . در اینجا با تجدید نظر در استخراج معادله ی پارامتری این ناسازگاری برطرف شده است . بر هم نهی توری های رایانه ای با گام های مناسب، صحت نتیجه را تأیید می کند .