سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم عفتی –

چکیده:

در این مقاله بحث در خصوص روشی است که نگارنده آن را بعنوان روش مختصاتی در پیاده سازی محور مسیر تلقی می نماید و نیز مقایسه این روش با روش های سنتی موجود. با توجه به آنکه مسئله پیاده سازی و یا اصطلاحا پیکتاژ محور راه ها و حجم عملیات خاکی در پروژه های مختلف راهسازی بعنوان اصلی ترین و مهمترین وظیفهنقشه برداران دانسته می شود، در این مقاله به معرفی روشی ساختار یافته مبتنی بر اصول علمی نقشه برداری و نیز تشریح مبانی تئوری و عملیاتی آنسپس به مطالعه محاسن و معایب آن پرداخته ایم و در این راستا سعی نموده ایم تا مطالب ذکر شده علاوه بر مطالعات خاص پروژه مبتنی بر تجربیاتی باشد که مولف در انجام یک پروژه اجرایی در استان مرکزی بدست آورده است.