سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
آرزو رشیدی – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز
صمد روشن انتظار – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده:
در این مقاله، ساختار باند شبه بلورهای فوتونی با ضخامت کل و تعداد لایه های یکسان، با ساختار باند بلور فوتونی متناظر مقایسه شده است. فرض شده است که لایه های تشکیل دهندهی ساختارها مواد تک منفی باشند. نتایج نشان میدهند که شبه بلورهای فوتونی ساختار باند مشابهی با بلور فوتونی متناظر، در نواحی فرکانسی تک منفی دارند.