سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کیوان محمود اقدمی – دانشگاه پیام نور مرکز میاندوآب، بلوار دانشگاه، میاندوآب

چکیده:

در این کار نظری برای اولین بار با استفاده از روش موسوم به تکرار نیوتن- رافسون، جواب سولیتونی یک بعدیمعادلات توصیف کننده دینامیک لیزر سولیتون کاواک مبتنی بر VCSEL با جاذب اشباع پذیر بدست آمده و با یافته های قبلی که برای حالت دوبعدی از روش شبیه سازی حاصل شده بود، مقایسه گردیده است. نشان داده شده است که محدود کردن فضا به یک بعد سبب تغییر در مقطع عرضی شدت و فرکانس میدان الکتریکی سولیتون گردیده و منحنی دوپایائی برای سولیتون های یک بعدی متفاوت از حالت دوبعدی به دست می آید.