سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدامین آریانا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
منوچهر حقیقی – عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

ریزش ثقلی یکی از مهمترین مکانیسمهای بازیافت درمخازن ترکدار نفتی می باشد. د رناحیه گاز زده که ترکها توسط گاز اشغال شده است. بخش عمده تولید نفت توسط مکانیسم ریزش ثقلی انجام می شود. زمانیکه نفت از بلوک بالایی خارج می شود از طریق شبکه ترکها تولید شده ویا بوسیله بلوکهای پایین تر مکیده می شود. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی و مقایسه کیفی و کمی دو مکانیسم ریزش ثقلی آزادو تزریق گاز در دبی های مختلف است. در ریزش ثقلی ازاد، جابجایی نفت تنها توسط نیروی گراویته انجام می شود در حالیکه پس از تزریق گاز، اختلاف فشار بین دو ناحیه تراوا، نیروی لازم جهت ورود سیال جابجا کننده به محیط کم تراوا و تولید نفت را فراهم می آورد. تمامی آزمایشها توسط میکرومدلهای شیشه ای انجام شده و تصاویر مربوطه بوسیله دوربین ثبت گشته است.