سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید البرزی اوانکی –

چکیده:

بخش قابل توجهی از ساختمان های در حال استفاده و یا در حال ساخت از نوع سازه های بنایی می باشند اما درصد کمی از آنها از اصول صحیح طراحی و اجرا بهره برده اند. لذا در این مقاله سعی شده است که با مقایسه ی دو آیین نامه موجود در مورد ضوابط طراحی و اجرای این نوع سازه ها، توجه مهندسین به نقاط ضعف و قوت و کاستی های این دو مرجع جلب شده و ساخت صحیح و یا تقویت سازه های بنایی با طمینان بیشتری صورت پذیرد.