سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدکاظم بحرانی –
سیدمحمدمهدی غفوری –

چکیده:

در این مقالهمقایسه ای ازپدافند غیرعامل در حوادث طبیعی مانند سیل زلزله و توفان باحوادثغیرطبیعی مانند حملات تروریستی ارائه شده است. مدیریت بحران پس از هرگونه حادثه ای ازنکات کلیدی است که اگر به درستی انجام نشود، عواقب بسیار وخیم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه خواهد داشت.
در مدیریت بحران استفاده از موثرترین و پایدارترین روش هااهمیت زیادی دارد. پدافند غیرعامل یکی از مواردی است که همواره در مباحث مدیریت بحران توجه ویژه ای به آن می گردد.
تقسیم حوادث و بحران ها به دو دسته طبیعی و غیرطبیعی، سبب شده است تا برای هر کدام از دسته ها روش های مدیریتی خاصی در نظر گرفته شود.در کشور ما مدیریت بحران در حوادث طبیعی تاکنون به میزان زیادی مطرح شده است، چرا که این حوادث در طول تاریخ بسیار اتفاق افتاده است و اطلاعات زیادی از آنها موجود است.
همچنین احتمالات مربوط به وقوع آنهادر دوره های مختلف زمانی جمع آوری شده است. اما برعکس مدیریت بحران هایی که بتواند هنگام وقوع حوادث غیر طبیعی پاسخگو باشد اغلب بر اساس ضرایبکیفی صورت می گیرد و نیازمند ارزیابی برنامه ریزی شده و تلاش فراوان است.
با این وجود پیش بینی وقوع دوباره و احتمال میزان خسارت برای اینگونه حوادث بسیار دشوار است. بحران های غیر طبیعی اغلب جزو حوادث با احتمال کم طبقه بندی می شوند این در حالی است که این گونه حوادث همواره دارای اثرات عمده ای هستند، درنتیجهبرنامه ای صحیح جهت مدیریت آنها نیاز است و نمی توان از روش هایی که در حوادث طبیعی مطرح می شود به تنهایی استفاده نمود.
در این مقاله تفاوت های روش های پدافند غیر عامل که در حوادث طبیعی و حوادث غیر طبیعی به کار گرفته می شود، همراه با تعاریف خاص هر کدام از این حوادث مطرح خواهد شد.