سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه حق شناس گرگابی – گروه علوم خاک دانشگاه شهرکرد
حبیب اله بیگی هرچگانی – گروه علوم خاک دانشگاه شهرکرد
احمد کریمی –

چکیده:

ظرفیت جذب آب دو جاذب رطوبت مصنوعی ( پلیمر های آب دوست M300 و A200 ) و دو جاذب رطوبت طبیعی ( زئولیت میانه در ۲ اندازه کمتر از ۲ و کمتر از ۰٫۴ میلی لیتر و کود گاوی ) در مقابل دو خاک( شنی و لوم رسی ) ارزیابی شد . میزان نگهداری آب توسط این مواد در مکش های ۰- ۳۳ – ۱۰۰- ۵۰۰ – ۱۵۰۰۰ سانتی متر بررسی شد . پلیمر های مصنوعی از نظر نگهداری آب بسیار برتر از زئولیت و کود گاوی بودند . نگهداری آب در زئولیت به ویژه زئولیت درشت کمتر از خاک لوم شنی و بسیار کمتر از کود گاوی بود . زئولیت ریزتر موثرتر از زئولیت درشت است .