سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباسعلی رجائی – واحد تحقیق و توسعه گروه یک و یک واحد کشت و صنعت گرگان بخش تحقیقات کشاورزی
رضا رضائی – واحد تحقیق و توسعه گروه یک و یک واحد کشت و صنعت گرگان بخش تحقیقات کشاورزی

چکیده:

گوجه فرنگی یکی از سبزیهای مهم و از نظر اقتصادی است که دارای بیشترین سطح کشت در دنیاست و یکی از سبزیهای عمده مورد مصرفجوامع امروزی بشر است وکشت آن در مناطق گرم و معتدل رونق زیادی دارد. آزمایشات انجام شده تحت عنوان مقایسه عملکرد ارقام مختلف گوجه فرنگی در چهارچوب یک طرح آماری از نوع بلوکهای کامل تصادفی به اجرا در آمده و هدف اصلی در این سری آزمایشات تعیین واریته های مناسب کشت در منطقه از نظر زراعی و صنعتی بوده است. عوامل اصلی درقضاوت بین واریته ها علاوه بر عملکرد عبارتند از بریکس – PH – رنگ – مقاومت مکانیکی و عدم آلودگی به بیماریها که در کنار آنها فاکتورهای جنبینیز مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت پس از آزمایشات مختلف از بین ۲۵ واریته، ۱۲ واریته اول که در جدول ارزیابی خصوصیات زراعی و صنعتی بالاترین ارزش و امتیاز را به خود اختصاص داده شناخته شدند.