سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا نوروزیان – قطب علمی قدرت – دانشکدة مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شرکت برق م
گئورگ قره پتیان – قطب علمی قدرت – دانشکدة مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایرا
سیدحمید فتحی – قطب علمی قدرت – دانشکدة مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایرا
مهرداد عابدی – قطب علمی قدرت – دانشکدة مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایرا

چکیده:

با پیشرفت تکنولوژی ادوات نیمه هادی امکان استفاده از نسل جدید ادوات الکترونیک قدرت یعنی GTO و IGBT در روشهای جبرانسازی استاتیکی توان راکتیو توسعه یافته اند. یکی از این روش ها، جبرانساز استاتیکی TSCاصلاح شده ای بنا م SCC است که توسط Karady پیشنهاد شده است . پیشرفتهای کنترلی احتمالی کاربرد این عنصرFACTS را در شبکه های توزیع افزایش داده است. در این مقاله این تجهیز که کمک آن می توان توان راکتیو بصورت پیوسته و بدون استفاده ازTCR کنترل نمود معرفی و مقایسه ای بین آن و TCRاز دیدگاه تولیدهارمونیکها در شبکه توزیع مطرح می گردد