سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین ملک حسینی – گروه شیمی کاربردی( آزمایشگاه تحقیقاتی آب و محیط زیست )- دانشکده علوم- دا
کاظم مهانپور –
ابوالفضل صوفی –

چکیده:

در این تحقیق کارآیی توده سلولی آسپرژیلوس نیجر برای جذب سرب از محلول تک یونی (به دو صورت آزاد و تثبیت شده رو ی فوم پلی اورتان) مورد ارزیابی قرار گرفته است . کلیه آزم ایش ها با استفاده از محلول ها ی Hg(NO3)2و ۰/۵ Mm انجام گرفته است. توده سلولی تثبیت شده روی فوم پلی اورتان افزایش سه برابر را در مقایسه با سلول های آزاد نشان می دهد .کار آیی جذ ب سرب (برحسب Hg+2mg/جذب شده Hg+2mg اضافه شده) در سیستم ستونی قبل از رسیدن به نقطه خروج کامل بیش از %۹۹ می باشد.