سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدحسن موسوی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکدة مکانیک
سعید نوریان – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکدة مکانیک

چکیده:

در این مقاله، نتایج بدست آمده از اندازه گیری انجام شده بر روی یک نمونه جعبه دنده، بوسیلة روشهای مختلف تحلیل شده و توانایی تشخیص ترک و رشد آن بوسیلة این روشها مقایسه می گردد . همچنین برای افزایش توانایی روشهای تبدیل فوریة زمان کوتاه و تبدیل موجک، از پارامترهای آماری استفاده می شود