مقاله مقتدرترين وکيل السلطنه ايراني مغولان هند؛ محمد بيرم بهارلو مخاطب به خانخانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تاريخ اسلام و ايران (علوم انساني) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: مقتدرترين وکيل السلطنه ايراني مغولان هند؛ محمد بيرم بهارلو مخاطب به خانخانان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهاجران ايراني
مقاله بيرم خان
مقاله وكيل السلطنه
مقاله همايون
مقاله اكبرشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دوره فرمانروايي مغولان هند، مهاجرت ايرانيان به شبه قاره هند فزوني گرفت. شماري از مهاجران ايراني، هم در شكل گيري حكومت مغولان و هم در توسعه قلمرو و اداره اين حكومت، نقش به سزايي ايفا نمودند. از جمله ايرانياني که فعالانه در خدمت مغولان قرار گرفتند، محمد بيرم خان بهارلو بود. ورود وي به خدمت مغولان، متاثر از ارتباطات تاريخي خانواده او با برخي از شاهزادگان تيموري است. با اين حال، ترقي فوق العاده وي، مديون درايت خود او و فداکاري هايش براي تثبيت اين حکومت است. در سايه اقدامات مهمي که بيرم براي حکمراني مجدد همايون انجام داد، توانست بر سمت وکيل السطنه جانشين وي اكبرشاه تکيه زند. براي چند سال، امور مهم حكومت اکبرشاه، زير سيطره بيرم قرار داشت. عملکرد مقتدرانه و خودمحورانه وي در اين سمت، رقيبان عمدتا توراني او را به عکس العمل واداشت. با تداوم، انعطاف پذيري بيرم در برابر انتظارات مخالفان و نيز بي اعتنايي او به نظرات شاه، فرمان برکناري وي از وكالت صادر شد. مقاومت بيرم در برابر فرمان شاه و تکاپوي بي نتيجه او براي بازيافتن موقعيت سابق، اوضاع را بدتر ساخت و به تبعيد و سپس قتل او انجاميد. با مرگ بيرم خان، اميد تورانيان به کنار زدن ايرانيان از سمت هاي مهم فزوني گرفت. اما روند حضور ايرانيان در برخي مشاغل مهم، كمابيش حفظ شد.