سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدیحیی صالحی لیسار – گروه زیست شناسی گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
رقیه حاجی بلند – گروه زیست شناسی گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز

چکیده:

بهره برداری علمی از منابع آب و خاک و همچنین افزایش کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی بویژه محصولاتی که ارزش تغذیه ای برای انسان دارند , مستلزم شناخت همه جانبه از وضعیت خاک و تغذیه گیاهی است . چای یک گیاه انباشته گر آلومینیوم بوده [۲] و غلظتهای نسبتا بالای آلومینیوم باعث تحریک رشد آن می شود . امروزه علاوه بر شناسائی اثرات مثبت مصرف چای بر سلامتی انسان که باعث افزایش مصرف آن در سراسر جهان شده است [,۳] اثرات مضر آلومینیوم بر سلامتی انسان بویژه در رابطه با بیماریهای عصبی نظیر آلزایمر و برخی مشکلات کلیوی نیز شناخته شده و نقش مصرف نوشیدنی حاصل از چای به عنوان منبع ورود آلومینیوم به بدن انسان مورد توجه قرار گرفته است [.۲] بالا تر بودن سرانه مصرف چای در ایران نسبت به متوسط جهانی لزوم بررسی بیشتر این موضوع را نشان می دهد . گیاه چای در جهان و ایران عمدتا بر روی خاکهای اسیدی کشت می شود که فراهمی بالای آلومینیوم از ویژگیهای مهم آنهاست . واضح است که فراهمی بالای آلومینیوم در خاک می تواند علاوه بر ایجاد مشکلات تغذیه ای برای گیاهان بر غلظت نهائی آلومینیوم در برگ سبز چای و نوشابه حاصل از آن تاثیر بگذارد . در این پژوهش علاوه بر مطالعه مقدار آلومینیوم قابل دسترس در خاکهای باغات چای مناطق مختلف شمال کشور و مقدار آن در برگ سبز، مقدار آلومینیوم در انواع پرمصرف چای خشک در ایران و آزادسازی آلومینیوم به نوشابه حاصل از چای سیاه با تاکید بر اثر مدت زمان دم کردن چای مورد بررسی قرار گرفته است . مقایسه ای نیز بین چای ایرانی و چایهای وارداتی صورت گرفته است .