سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رسول حجی – استاد
ژوبین غیور – مربی

چکیده:

در این مقاله مساله تعیین مقدار بهینه تولید محصول با یک دستگاه مورد برسی قرار می گیرد. در ادبیات کنترل موجودی مساله مقدار تولید اقتصادی با این فرض که اقلام تولیدی سالم هستند حل و به مدلEBQ معروف شده است. درشرایط واقعی تولید عموما علاوه بر اقلام سالم، اقلام خراب نیز تولید می شوند. در این تحقیق مساله تعیین مقدار اقتصادی تولید، با فرض اینکه امکان تعمیر اقلام خراب میسر است، بررسی و مدل ریاضی برای آن بدست آمده است. مساله دوباره کاری اقلام خراب اخیرا مورد توجه محققان قرار گرفته است. در یک مقاله مساله دوباره کاری بدون توجه به هزینه های زمان انتظار اقلام خراب برای دوباره کاری، با یکسان گرقتن هزینه های ساخت، و نیز یکسان گرفتن هزینه های بازرسی در تولید معمولی و دوباره کاری مقدار اقتصادی تولید بدست آمده است. در این تحقیق با حذف فرضیات فوق یعنی بدون توجه به سه فرض پیش گفته ایتدا مدل ریاضی هزینه سیستم بدست آمده و سپس مقدار بهینه هر بار تولید تعیین شده است.