سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول حجی – دانشگاه صنعتی شریف
مهدی بیجاری – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مسئله ا حتمالی یک دوره ای که به عنوان مسئله روزنامه فروش نیز شناخته می شود تعیین مقدار سفارش جهت حداکثر کردن سـو د یـا کمینـه کـردن هزینه در یک دوره با تقاضای احتمالی است . در این مقاله مسئله روزنامه فروش در حالتی که موجودی ابتدای دوره یک متغیر تصادفی است بررسی شده است . مدل پیشنهادی هنگامی کاربرد دارد که قبل از دوره اصلی باید برای سفارش کالا اقدام کرد . در زمان تصمیم گیری موقعیت موجودی معلوم است، اما قبل از شروع وره اصلی تقاضا موقعیت موجودی به دلایل مختلف کاهش مییابد . درنتیجه موقعیت موجودی در ابتدای دوره یک متغیر تصادفی است . در مقاله حاضر روش تعیین مقدار بهینه سفارش برای مدل پیشنهادی ارائه شده است .