مقاله مقدار ايمن داروي بواسيزوماب در چشم خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۱۸۶ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: مقدار ايمن داروي بواسيزوماب در چشم خرگوش
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس زاده سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كنوي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: نظري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي فلاورجاني خليل
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم پور عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي ايمني مقادير متفاوت داروي بواسيزوماب در مايع زجاجيه چشم خرگوش
روش: تعداد ۱۲ چشم از ۶ خرگوش تحت تزريق داخل زجاجيه مقادير ۵، ۷٫۵ و ۱۰ ميلي گرم از داروي بواسيزوماب قرار گرفتند. در هر خرگوش در يك چشم بواسيزوماب و در چشم مقابل يا دارونما تزريق شد و يا تنها تحت نظر قرار گرفت. خرگوش ها قبل از تزريق و سپس در روزهاي ۱، ۲، ۳، ۷‌، ۱۴ و ۲۸ بعد از تزريق تحت معاينه چشم قرار گرفتند. از تمام موارد قبل و ۱۴ روز بعد از تزريق آزمون الكترورتينوگرافي به عمل آمد. در روز ۲۸ تمام چشم ها تخليه و به وسيله ميكروسكوپ نوري و الكتروني مورد مطالعه آسيب شناسي قرار گرفت.
يافته ها: در معاينه باليني در روز اول تا هفتم يك مورد التهاب زجاجيه با مقدار ۱۰ ميلي گرم بواسيزوماب ايجاد شد و همين چشم مبتلا به آب مرواريد نيز گرديد. چشم هاي ديگر در معاينه باليني طبيعي بودند و الكترورتينوگرافي پس از تزريق در هيچ چشمي تغيير قابل توجه اي را نشان نداد. در بررسي ميكروسكوپي شبكيه، تنها افزايش سلول هاي شبه مولر در چشم هاي مورد تزريق (دارونما و دارو) مشاهده شد.
نتيجه گيري: در مطالعه حاضر تزريق داخل زجاجيه مقادير ۵ و ۷٫۵ ميلي گرمي داروي بواسيزوماب در چشم خرگوش همراه با عوارض سمي نبود اما با مقدار ۱۰ ميلي گرم علايم التهاب مشاهده گرديد.