مقاله مقدمه اي برسرمايه انساني (مفاهيم، ويژگي ها و شاخص هاي اندازه گيري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: مقدمه اي برسرمايه انساني (مفاهيم، ويژگي ها و شاخص هاي اندازه گيري)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه انساني
مقاله شاخص هاي اندازه گيري
مقاله نظريه سرمايه انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صنوبري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انسان ها منابع جديد مولد ثروت هستند مشروط بر اين كه سرمايه انساني به حساب آيند. مفهوم سرمايه انساني ناظر بدين واقعيت است كه انسان ها در خود سرمايه گذاري مي كنند. سرمايه انساني بيان مي دارد که خصوصيات كيفي انسان نوعي سرمايه است، زيرا اين خصوصيات مي تواند به صورت منبع درآمدهاي بيشتر و يا اقناع و ارضاي فراوانتر در آينده درآيد. چنين سرمايه اي «انساني» است چرا كه جزيي از انسان را تشكيل مي دهد اساس نظريه سرمايه انساني اين است كه علت تفاوت هاي درآمدي افراد به خاطر اختلاف در ميزان بازدهي آنهاست. امروزه نظريه سرمايه انساني از مهمترين نظريه هاي توزيع درآمد است.
در مقاله حاضر تلاش شده است تا سرمايه انساني از طريق اشاره به تعاريف، مفهوم، عناصر و شاخص هاي اندازه گيري آن به اجمال معرفي شود. كانون توجه مقاله حاضر بر شاخص هاي اندازه گيري استوار بوده است و فهرستي نسبتا جامع از اين شاخص ها به منظور استفاده سازمان ها و ارگان هاي مختلف فراهم آمده است.