مقاله مقدمه اي بر روش آمايش اسکان موقت (نمونه موردي: بحران زلزله در تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم و فناوري پدافند نوين (علوم و فناوري هاي پدافند غير عامل) از صفحه ۶۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: مقدمه اي بر روش آمايش اسکان موقت (نمونه موردي: بحران زلزله در تهران)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب شناسي
مقاله آمايش سرزمين
مقاله اسکان موقت
مقاله پيش سازي
مقاله مکان يابي
مقاله سطح بندي بحران
مقاله نظام جديد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوادكوهي فر ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي صمد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سيديونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توجه به عمق و وسعت فاجعه پس از زلزله در تهران با عنايت به پيش بيني قريب الوقوعي و شدت آن، مشوق اصلي اين پژوهش بود. اين نوشتار به دنبال روشي جهت آمادگي و پيشگيري از آسيب ها در جهت کنترل و مديريت آن، به منظور تسريع در امر اسکان موقت بوده است که بنا به ضرورت، از فزايند آمايش سرزميني به منظور انتخاب محل هاي اقامتي مناسب بهره گرفته شد. در اين راستا، بهره گيري از روش هاي صنعتي پيش ساخته و پيش بيني تاسيسات زير بنايي مثل ايجاد جاده دسترسي، تهيه ژنراتورهاي برقي، تهيه مخازن و لوله کشي آب و فاصلاب در محدوده هاي مناسبي چون بوستان ها، کمربند سبز و نظاير آن با رعايت مسايل زيست محيطي از ضروريات است.
روش انجام پژوهش فوق، مطالعات کتابخانه اي، روش هاي ميداني چون مصاحبه، پرسشنامه، تشکيل کار گروه هاي تخصصي، بازديد، عکس برداري و بررسي نمونه هاي منتخب، روش خبرگان و قضاوت مهندسي، رجوع و بهره گيري از تکنيک هاي تحليل به منظور ارزيابي نيازها بوده است. در ادامه، موارد فوق تجزيه و تحليل شده و سرانجام جمع بندي و راه کارها ارايه گرديده است.