مقاله مقدمه اي بر زيست شناسي لاک پشت فراتي Refetus euphraticus در استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش زيستي ايران از صفحه ۱۵ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مقدمه اي بر زيست شناسي لاک پشت فراتي Refetus euphraticus در استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيست شناسي
مقاله لاک پشت فراتي
مقاله Refetus euphraticus
مقاله استان خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي سياهكلرودي سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: ايزديان منا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لاک پشت فراتي با نام علمي Rafetus euphraticus از لاک پشتان آبزي خانواده Trionychidae است. در اين تحقيق که در سال هاي ۸۷ – ۱۳۸۶ انجام شد، تعداد ۳۲ لاک پشت فراتي از زيستگاه هاي مختلف اين جانور در استان خوزستان جمع آوري و مورد مطالعات زيستي و مورفومتريک قرار گرفت. لاک اين جانور بر خلاف ساير لاک پشت ها، نرم و داراي لبه هاي نرم و انعطاف پذير است. کاراپاس آن ها، گرد تا بيضوي، در نابالغين، سبز زيتوني با خال هاي زرد، کرم يا سفيد است؛ اما در بالغين، بدون علامت يا با خال هاي معدود تيره است. سر لاک پشت فراتي تقريبا عريض و پوزه لوله مانندش، کوتاه و کلفت است که به وسيله لب هاي گوشتي پوشيده شده است و داراي گردن دراز و قابل انعطاف است. تمام انگشتان پاهاي جلو و عقب، پرده دارند و تنها سه انگشت داخلي پاهاي جلو و عقب، داراي چنگال هستند. رژيم غذايي گوشت خواري دارند. در هر سال حداقل بين ۵ – ۴ تخم مي گذارند. ميانگين قطر تخم هاي به دست آمده ۲۸٫۹۵ ميلي متر بوده است. نتايج آماري نشان داد که هيچ گونه تفاوت معني داري بين صفات مختلف در دو جنس نر و ماده مشاهده نمي شود. بيشترين فراواني نسبي مربوط به وزن لاک پشت هاي فراتي صيد شده (۵۷٫۵ درصد) تا ۵ کيلوگرم بوده است. بيشترين فراواني نسبي طول کاراپاس (۲۴ درصد) در فاصله ۴۰ – ۳۰ سانتي متري بود. بيشترين فراواني نسبي عرض کاراپاس (۳۱ درصد)، بيشترين فراواني نسبي طول پلاسترون (۲۸ درصد) و بيشترين فراواني نسبي عرض پلاسترون (۲۱ درصد) در فاصله ۳۰ – ۲۵ سانتي متري بود. همچنين، بيشترين فراواني نسبي مربوط به صفت طول انتهاي پلاسترون تا انتهاي دم (۴۶ درصد) در فاصله ۱۵ – ۵ سانتي متري و بيشترين فراواني نسبي طول انتهاي پلاسترون تا ابتداي کلواک (۱۹ درصد) در فاصله ۱۲٫۵ – ۱۰ سانتي متري بوده است. در اين تحقيق نسبت لاک پشت هاي نر به ماده۱ به ۰٫۷ برآورد گرديد.