مقاله مقدمه اي بر شناخت رويکردها وارزش هاي معماري منظر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مقدمه اي بر شناخت رويکردها وارزش هاي معماري منظر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معماري منظر
مقاله اکولوژي
مقاله اجتماع
مقاله زيبايي شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عظمتي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرها و مجتمع هاي زيستي حاصل فرآيند تعاملات بشري در ابعاد گوناگون اجتماعي، اقتصادي، فن آوري وغيره هستند، امروزه با پيشرفت روز افزون دانش، ميزان دخل و تصرف انسان نيز در محيط پيرامون خود بيش از پيش شتاب گرفته. و به همين ميزان انسان با از بين بردن منابع طبيعي مشکلات متعددي را پيش روي خود قرارداده، وبه همين دليل تخصص هاي مختلف در جهت حل اين مشکلات پديد مي آيند. معماري منظر از جمله تخصص هايي است که علي رغم پيشينه طولاني کاربرد آن در زندگي بشر، سابقه چنداني در محيط هاي دانشگاهي به عنوان يک رشته تحصيلي مستقل ندارد. دستاورد فعاليت هاي اين تخصص، از آن جا که ريشه درطبيعت دارد با بهره گيري از استعداد هاي خود توانسته است در ابعاد گوناگون همانند: مسايل اجتماعي، اکولوژيکي و زيست محيطي نقش و جايگاه مستحکمي براي شهر نشينان داشته باشد. در ايران نيز که يکي از پايه گذاران اين حرفه در تاريخ بشري به شمار مي رود، چند سالي است که با پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد، اين گرايش به طور خاص شروع به فعاليت نموده است. لذا با توجه به جنبه تازگي اين رشته دانشگاهي شناخت ابعاد اين تخصص در جهت ايجاد تعامل با تخصص هاي مرتبط که داراي زمينه مشترک مي باشند امريست بايسته.
دراين مقاله سعي گرديده تا با استفاده از از نظريات، مستندات و متون موجود و همچنين بررسي سوابق موضوع با بهره گيري از روش تحليل محتوا با هدف درک مفهوم واقعي از تعريف معماري منظر علاوه بر تبيين جنبه ها و رويکردهاي اين حرفه به اثبات ضرورت تعامل بين اين رشته و ساير تخصص هاي با زمينه يکسان نيز پرداخته شود .تا با ايجاد زمينه مناسب اين حرکت بتواند سرآغازي درجهت تحقيقات بنيادي بعدي وهمچنين تحقيقات ميان رشته اي به منظور حل مسايل موجود باشد.