مقاله مقدمه اي بر شناخت پرتو اصفهاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۲۸ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: مقدمه اي بر شناخت پرتو اصفهاني
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک بازگشت ادبي
مقاله شاعران حوزه اصفهان
مقاله انجمن شعري ابوالفقرا
مقاله خوش نويسي و تذهيب
مقاله ماده تاريخ
مقاله پرتو اصفهاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميرزا علي رضا، مشهور به ميرزا آقاجان و متخلص به پرتو، شاعر و خوش نويس سده ۱۳ (ق/۱۹ م) ميان سال هاي ۱۲۱۳ تا ۱۳۰۴ هجري قمري حيات داشته است. وي از خطاطان برجسته دربار ناصرالدين شاه بوده و مجموعه خوش نويسي هاي ايشان به هم راه قرآني مذهب، در کتاب خانه هاي ملک و سلطنتي سابق محفوظ است. ديوان اشعار ايشان متشکل از غزليات، قصايد و قطعات بوده که در مضاميني چون: مدح، وصف، وعظ و حکمت سروده شده و توسط نگارنده نيز تصحيح و منتشر گرديده است. سبک بازگشت ادبي در اشعار پرتو به وضوح نمايان بوده و از اين لحاظ يادآور اشعار حافظ، سعدي و ساير شاعران متقدم است. هم چنين تبحر در سرودن ماده تاريخ، از ديگر ويژگي هاي شعري ايشان بوده است که بيش تر در باب تعمير و ساخت مسجدهاي اصفهان و تاريخ درگذشت شاعران هم عصر خود نگارش يافته و مورد استناد تاريخ نويسان نيز قرار گرفته است. اين گفتار سعي بر شناخت و معرفي بيش تر ايشان، به عنوان شاعر و خوش نويس برجسته دوره قاجاريه دارد.