مقاله مقدمه اي بر منظومات (شعر تعليمي) عصر عباسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۳۳ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: مقدمه اي بر منظومات (شعر تعليمي) عصر عباسي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر تعليمي
مقاله عصر عباسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شعر تعليمي از لحاظ ويژگيهاي فني با شعر برخاسته از احساس و خيال متفاوت است. قالب آن شعر، و محتواي آن علم است. نه عنصر خيال و عاطفه شعر را داراست و نه گستردگي و دقت علم را؛ اما اين بدان معنا نيست که خالي از فايده نيز هست؛ زيرا اولين و اصلي ترين ويژگي آن، حفظ و نگهداري علوم از آفت فراموشي است. ميراث قديم ادبيات عربي دربردارنده اين نوع از انواع شعر نيست و بايد ريشه هاي آن را در دوران امويان جستجو کرد. شاعران و علماي عصر عباسي با استمداد از منظومه هاي اموي و به فضل اطلاع يافتن از گنجينه هاي ادبي و علمي ملتهاي ديگر، باعث شکوفايي شعر نظم شدند. شمار منظومات بسيار است تا جايي که فهرست آنها توسط مجلدي بزرگ قابل ذکر است.