سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی بیات – کارشناس ارشدآب منطقه ای کرمانشاه

چکیده:

کاربرد بنتونیت درمهندسی آب استفاده ازبنتونیت را می توان درتهیه گل حفاری، انتقال مواد و ذرات حاصل ازحفاری،خنک کردن س رمته،معلق نگهداشتن ذرات حاصل ازحفاری ایجادشرایط مناسب برای چاه پیمانی عنوان کرد . وجودگل حفاری دراطراف سوند و الکترودها باعث عبورجریان ازسوندبه داخل طبقات می گردد و معمولاانجام رزیستیویمتری بدون وجودگل حفاری درچاه میسرنخواهدبود . متاسفانه درحفاری چاههای آ ب درسطح استان کرمانشاه تکنولوژی عمل آوری واستفاده ازگل حفاری کمترموردتوجه قرارمی گیردوشایدهزینه های تهیه وعمل آوری گل حفاری وگاها تجارب شرکتهای حفاردراین رابطه تعیین کننده باشد عدم توجه کافی به این موضوع ممکن است ضررهای زیادی راازجمله ریزش چاه درحال حفاری ویاکاهش آبدهی چاه رابه علت استفاده ازگل حفاری غلیظ باعث گردد . استفاده ازدوغاب بنتونیت دراجرای پرده آب بند از دیگر کاربردهای بنتونیت در مهندسی آب است . معمولادوغاب بنتونیتی بصورت ژل نرم مورداستفاده قرارمی گیرد وبه منظوراحداث پرده آب بنددرپی های آبرفتی دانه درشت (شن وماسه ) کاربرد دارد. استفاده ازدوغاب بنتونیتی برای آب بندی پی های آبرفتی دانه ریزموثرنخواهد بود. همچنین استفاده ازبنتونیت درتهیه واجرای رس تماسی به منظورپوشش سطوح ناهموارپی سدهاوهمچنین سطوح محل اجرای پتوی رسی مخازن سدها مرسوم است .علاوه بر این می توان از بنتونیت در دیواره اب بند سدها استفاده کرد که نمونه آن را می توان در سد ازادی کرمانشاه مشاهده کرد .در این نوشتار ضمن مروری بر اهمیت بنتونیت کاربردهای مهندسی آن در سازه های آبی استان کرمانشاه با مثالهای موردی اهمیت این ماده بیان شده است.