سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل کاظمی – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهروز پورقناد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده:

آموزش از راه دور به طرق مختلفی در دوران انقلاب صنعتی وجود داشته است، اما اخیراً با ظهور محیط های آموزشی تحت وب آموزش از راه دور اهمیت بیشتری یافته است و بسیاری از دانشجویان به خاطر مزایای اقتصادی از آنها استفااده می کنند. با توجه به گسترش آموزش الکترونیکی ارایه مدلی برای ایجاد سازمان های آموزش الکترونیکی و شناخت معیارهای موثر در کیفیت این سازمان ها اجتناب ناذپیر می باشد. برخی از خصوصیات مهمی که ایران با مستعد ارایه دوره های آموزش الکترونیک می کند از قرار زیر است: ۱) پهناوری و گسترش نسبی کشور. ۲) جمعیت جوان و نیازمند به آموزش. ۳) کم بودن ظرفیت پذیرش دانشگاههای کشور.۴) نیاز به ارایه آموزش های حین خدمت برای کارکنان سازمان های مختلف. خصوصیات فوق بیانگر الزام ایجاد مراکز اموزش الکترونیکی می باشد. البته به علل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ایجاد چنین مراکزی خالی از ریسک نیست.