سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد اکبری شمسی خان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین مهدیزاده شهری – د انشیار دانشکده زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی قربانی – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمود صادقیان – استاد یار دانشکده زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

زمین شناسی پزشکی یک رشته ٴ علمی ضروری و لازم است که بین مواد حاصل از فرآیندهای زمین شناسی ، انتشار و توزیع مکانی و زمانی بیماریها در انسان و سایر موجودات ارتباط برقرار می کند . منطقه ٴ مورد مطالعه ، روستاهای برج علیا و سفلا برج در جنوب شرقی شهرستان بافت است . در این روستا ، کانیهایی چون نوعی آزب ست سرپانتین به نام کریزوتیل یا آزبست سفید MgO. 2 SiO 2,2 H 2 O )3 ،کرومیت (FeCr 2 O 4) ،ورمیکولیت{Mg,Fe.AL)3 (AlSi)4 O 10 (OH)2 ,4 H 2 O} و … بهوفور یافت می شوند . معادن کرومیت در فاصله دورتری از روستا قرار دارند . این روستا بالغ بر ۱۰۰ نفر جمعیت دارد و از گذشته های دور تا ک نون افراد بسیاری به بیماریهایی چون سرطان ریه ، معده ، روده و … مبتلا شده و بر اثر آن در گذشته اند . با توجه به مطالعات و شواهد بدست آمده از روستا به نظر می رسد بتوان رابطه ای منطقی بین کانیهایی چون ور میکولیت و آزبست و بیماریهای رایج در منطقه بر قرار کرد .