سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مسعود زیاری – کارشناس ارشد هوافضا
علی خشنود قویم – کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

این مقاله که با توجه به استاند اردهای مورد استفاده در سازمان هوافضایی ایالات متحده تهیه شده است، برای قابلیت اطمینان و قابلیت نگهداری و تعمیر فراهم کننده راهنمایی های لازم جهت مشتریان و پیمانکاران در زمینه توسعه الزامات، طراحی و ارزیابی می باشد . این مطالب به گونه ای در نظر گرفته شده است که بتواند با تکیه بر منابع مرکزی اطلاعات جهت تحقق الزامات مبتنی بر عملکردR&M پارامترهای طراحی و سنجه ها، برای تمام برنامه ها/پروژه ها و ، قراردادهای جدید سازمان مذکور قابل استفاده باشد . به طور کلی ساختار این مقاله به ملزومات و فرآیندهای مدیریت
برنامه/پروژه، خط مشی برنامه ریزی و خط مشی برنامه قابلیت اطمینان و قابلیت نگهداری و تعمیر اشاره دارد . شایان ذکر است که موارد مذکور به موضوعاتی از قبیل تدوین، مصوبات، موارد اجرایی و فرآیند های فرعی ارزیابی برنامه ها و پروژه ها مربوط می شود.