سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا فیلی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازو دانشجوی دکترای مهندسی ص
حمید ابراهیمی – کارشناس مهندسی صنایع-برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

چکیده:

مراقبت وضعیت از جمله روشهای نوین نگهداری و تعمیرات می باشد و عبارت اس ت از اندازه گیری منظم فاکتورهای مناسب از درون ماشین و مقایسه مقادیر بدست آمده بمنظور بررسی تغییرات در وضعیت رفتاری و سلامت آن ماشین . مهمترین انگیزه اجرای برنامه های مراقبت وضعیت جنبه اقتصادی آن می باشدکه علاوه بر آن بکارگیری این تکنیک در ابعاد ایمنی و امن یتی نیز حائزاهمیت می باشد . اساس کار در این برنامه در سه مرحله عملیات آماده سازی ، عملیات اجرائی و عملیات انتقال و پردازش اطلاعات خلاصه می شود . برنامه مراقبت وضعیت شامل تکنیک های متنوع می باشد که بر اساس شرایط فنی و فیزیکی یک ماشین یک یا چند نوع از این تکن یک ها را می توان در مورد ماشین مورد نظر بکار برد . از جمله این تکنیک ها می توان به آنالیز ارتعاشات ، آنالیز روغن ، آنالیز جریان ، ترموگرافی و … اشاره کرد . با توجه مزایای سرشار حاصل از بکارگیری این تکنیک در صنعت و اهمیت بیش ازحد کاهش هزینه های تعمیراتی در برنامه های کوتاه مدت و میان مدت مدیران ، استفاده هرچه بیشتر از تکنیک های نوین نت ضروری بنظر می رسد.