سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد قانعی اردکانی –

چکیده:

زئولیت ارجنان اولین و تنها معدن زئولیت به ثبت رسیده استان یزد بوده که با منشا توفی در محیطهای آتشفشانی فعال به صورت رگه ای و تحت شرایط هیدروترمال و بصورت ثانویه تشکیل شده است به منظور شناسایی و تعیین ژنز زئولیتها از قسمتهای ماده معدنی، نمونه بردار ی شده و به آزمایشگاه نمونه ها به کمک تکنیکهای TG ، IR ، XRD ، XRF مورد بررسی ساختاری و گونه شناسی قرار گرفته و ظرفیت تبادل کاتیونی ) ) CEC و نسبت Si/Al نمونه ها تعیین گردید . این نوع زئولیت متعلق به خانواده هیولاندا یتها و از نوع کلینوپتیولایت می باشد با توجه به ظرف یت تبادل کاتیونی امکان استفاده بالقوه از این زئولیتها در جهت حذف آمونیاک به ویژه به منظور استفاده های دامپروری و کشاورزی وجود دارد .