سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

افشین تکدستان – عضو هیات علمی دانشگاه اهواز و دانشجوی دکترا مهندسی عمران محیط زیست دا
نعمت اله جعفرزاده – مشاور عالی شرکت مهندسین مشاور دزآب، دکترای مهندسی بهداشت محیط و عضو ه
ناصر مهردادی – عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و مدیر کل محیط زیست ماز

چکیده:

امروزه مدیریت صحیح فاضلاب از جمله دفع صحیح فاضلاب خام و تصفیه شده به داخل آبهای ساحلی و دریاها یک ضرورت به شمار میرود. نقش و اهمیت رهنمودها، معیارها و استانداردها و آثار اقتصادی، بهداشتی و زیست محیطی آن در دفع مناسب و مستمر فاضلاب و لجن حاصل از آن ضروری و اجتناب ناپذیر است هدف ازا رائه این مقاله معرفی مقررات، استانداردها و معیارهای USEPA,WHO,UNEP,EEC و استانداردهای کشور فرانسه، ژاپن، چین، مکزیک ، کلمبیا، کوبا، لهستان ، هند و … در رابطه با دفع فاضلاب به دریا، سواحل شنا، استاندارد آب صدفهای خوراکی و پرورش ماهی ها و لزوم شناخت و گسترش چنین استانداردها ، معیارها و مقررات در کشور می باشد.