سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهرام طاهرخورسندی – کارشناس ارشد هواپیمائی، سازمان هواپیمائی کشوری
امیر پورجبار – کارشناس ارشد هواپیمائی، سازمان هواپیمائی کشوری

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله بررسی آیین نامه، مجموعه مقررات سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ICAO) ، مقررات هوانوردی ( اصول کلی واجرای پیمان شیکاگو ) ، مقررات وقوانین مربوط به گواهینامه های ثبت (C/R) ، قابلیت پرواز ) (C/A و بیمه نامه معتبر (C/I) طبق مقررات ایکائوبراساس انکس ٨ و سند ٩٧٦٠ ، گواهینامه های فعالیت عملیات هوا یی (A.O.C) ، رادیو یی، اویونیکی و صدا (C/N) طبق انکس ٦ و سند ٩٧٦٠ و همچنین الزامات دررابطه تجهیزات و چگونگی نصب ( وسایل ) ارتباطی ،ناوبری و نحوه اعطای مجوزبرای عملیات پروازی شرکت هواپیما یی و بازرسی هواپیما درفرودگاه براساس چک لیستهای تیم بازرسی ودرپایان (P.T.F) نتیجه گیری و تحلیل کلی دردو مقوله کلیات الزامات و مقررات برای وسایل پرنده عبوری از فضای کشور و روش بازرسی وسایل پرنده درفرودگاه های کشور ارائه می گردد