سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه زیبا – وزارت نیرو – دفتر بررسیهای اقتصادی تهران – ایران

چکیده:

در بخشهایی که ویژگی انحصار طبیعی دارند، همواره این سئوال بوده است که آیادر صورت فقدان رقابت می توان کارایی را افزایش داد؟ این سئوال تلویحاً بر ضرورت وجود یک نهاد واضع مقررات و نظم بخشی اشاره دارد که با تدوین قواعد رفتاری و فراهم آوردن محیط رقابت موجبات افزایش کارایی و کیفیت خدمات را فراهم نماید . لذا در این مقاله ضرورت نظم بخشی، اهداف آن، ویژگیهای ناظر و نحوة استفاده از روش سقف قیمت در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد و در خاتمه نتایج و توصیه هایی برای بخشهای انحصاری صنعت برق ایران ارائه می شود .