سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

میرجواد گرامیان – گروه فشار قوی – پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو پژوهشگاه نیرو – ایران
فراز استیفا – گروه فشار قوی – پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو پژوهشگاه نیرو – ایران
محمد اسکوئی – گروه فشار قوی – پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو پژوهشگاه نیرو – ایران
افشین تاجیان – گروه فشار قوی – پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو پژوهشگاه نیرو – ایران

چکیده:

در این پژوهش ابتدا طراحی مقره های کامپوزیتی رده های ۱۷/۵ ، ۲۴ و ۶۳ کیلوولت براساس استانداردهای مطرح در این مقوله ( با وجه غالب ) IEC انجام گرفت، سپس با استفاده از طراحی های مزبور، اجزاء مقره ها ( چترک، غلاف و یراق آلات ) ساخته شده و در فرآیندهای خاصی مونتاژ گردید .
بدیهی است مقره هایی را میتوان با اطمینان استاندارد دانست و در خطوط مورد بهره برداری قرار داد که از آزمونهایی ویژه (ًعموما تحت مدارک IEC و ) ASTM گذر کرده باشند؛ در همین راستا، مقره های ساخته شده تحت تستهای مورد نظر قرار گرفت و در نهایت قیاس این نتایج با نتایج حاصل از آزمون مقره های کامپیوزیتی خارجی، حاکی از عملکرد مناسب مقره کامپوزیتی ساخته شده در پژوهشگاه نیرو می باشد .