مقاله مقوله ها و عناصر فرهنگي و چگونگي ترجمه آن ها در گتسبي بزرگ ترجمه كريم امامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش ادبيات معاصر جهان (پژوهش زبان هاي خارجي) از صفحه ۵۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: مقوله ها و عناصر فرهنگي و چگونگي ترجمه آن ها در گتسبي بزرگ ترجمه كريم امامي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله عناصر فرهنگي
مقاله مدل هاي ترجمه
مقاله ترجمه
مقاله گتسبي بزرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر از دسته بندي عوامل و عناصر فرهنگي از ديدگاه نيومارك (۱۹۸۸) به منظور بررسي و تحليل عناصر فرهنگي در ترجمه كريم امامي از رمان گتسبي بزرگ نوشته اسكات فيتز جرالد استفاده شده است. نگارنده ابتدا اقدام به طبقه بندي شخصيت هاي اصلي داستان و سپس استخراج عناصر فرهنگي مربوط به هر شخصيت نموده است تا ميزان موفقيت مترجم در برگردان آنها بر اساس طبقه بندي نيو مارك مورد ارزيابي قرار گيرد. نتايج بدست آمده مربوط به هر يك از شخصيت هاي انتخاب شده در داستان از نظر آماري مقايسه و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند تا تعداد شيوه ها و مدل هاي اتخاذ شده براي هر يك از آنها بدست آيد. در اين تحقيق ترجمه اين عوامل و عناصر فرهنگي بر اساس مدل ايوير (۱۹۸۷) مورد بررسي قرارگرفته تا پاسخ اين سوال روشن گردد كه آيا مترجم تمام موارد متفاوت فرهنگي در گتسبي بزرگ را به شيوه تحت اللفظي به فارسي برگردانده است. نتايج آماري روش هاي ترجمه مورد استفاده در گتسبي بزرگ نشان مي دهد كه جهت دستيابي به معادل مناسب براي واژه هاي حامل مقوله هاي فرهنگي بهتر است همه روش ها به صورت همزمان مورد استفاده قرار گيرند. استفاده از شيوه ها و روش هاي ترجمه به صورت تركيبي بسيار موثرتر از بكاركيري يك يا دو روش خاص در سرتاسر يك متن است واقعيتي كه در ترجمه گتسبي بزرگ به قلم كريم امامي كاملا مشهود است.