مقاله مكاتباتي درباره شيوه تصحيح شاهنامه (و متون ديگر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۲ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۳۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مكاتباتي درباره شيوه تصحيح شاهنامه (و متون ديگر)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاهنامه
مقاله كتاب شناسي
مقاله اسناد
مقاله واژه گزيني
مقاله تصحيح متون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برگزاري جشن هزاره تولد حكيم ابوالقاسم فردوسي در ۱۳۱۳ شمسي سبب شد كه اثر جاودان حكيم توس، شاهنامه، مورد توجه قرارگيرد و گامهايي در راه تدوين شاهنامه اي مورد اطمينان و نزديك به آنچه حكيم فردوسي سروده بوده است، برداشته شود. محققان و اديبان درصدد برآمدند كه در كتابخانه هاي سراسر جهان، قديمترين نسخه هاي شاهنامه را شناسايي كنند، عكسها و ميكروفيلمهايي از آنها فراهم آورند، اعتبار و صحت نسخه ها را مورد ارزيابي قرار دهند و براي فراهم آوردن نسخه منقح و مصحح شاهنامه به رايزني بپردازند.
درمقاله حاضر، شش نامه از مرحوم محمد قزويني، مرحوم عباس اقبال و تيمورتاش به عنايت خان سميعي و ابراهيم پورداود درباره شاهنامه، نسخه ها و نحوه تصحيح آنها آمده است. نويسندگان نامه ها كه چندتن از رجال برجسته تحقيق درادب فارسي بوده اند، نظرات خودرا درباره شاهنامه و كيفيت چاپ آن ابراز كرده اند كه بعضي از آن نظرات درچاپ متون ديگر فارسي هم مي تواند راهنماي محققان جوان باشد.