مقاله مكان يابي صنايع فرآوري محصولات باغي در استان كرمانشاه با استفاده از شاخص سازي تركيبي و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۷۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: مكان يابي صنايع فرآوري محصولات باغي در استان كرمانشاه با استفاده از شاخص سازي تركيبي و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان كرمانشاه
مقاله مكان يابي
مقاله صنايع تبديلي
مقاله محصولات باغي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباجاني آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري خليل
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانفر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسياري از محصولات كشاورزي به علت عدم دسترسي به بازار مناسب در سطح كشور دچار ضايعات فراواني مي گردند، بنابراين تاسيس صنايع كوچك مقياس به ويژه صنايع تبديلي به صورت راهكاري مناسب در جهت توسعه كشاورزي مي تواند در نظر گرفته شود. هدف اين تحقيق آن است كه با بررسي مباني نظري مكان يابي صنعتي و با بهره گيري از تكنيك هاي مناسب، عوامل محيطي مؤثر در استقرار صنايع تبديلي در نواحي روستايي استان كرمانشاه را معرفي نمايد. همچنين اين مطالعه ضمن شناخت وضعيت كلي باغداري منطقه با تهيه مهمترين شاخص هاي مربوط به استقرار صنايع مورد بحث و تعيين وزن آنها با استفاده از نظرسنجي از مديران واحدهاي صنعتي موجود صنايع فرآوري محصولات باغي در استان و تهيه شاخص تركيبي، در قالب پايگاه داده اي سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) به تهيه نقشه هاي مربوطه پرداخته و مكان استقرار اين نوع صنايع، در سطح استان كرمانشاه (شهرستان هاي استان) تعيين نموده است. بر اساس يافته هاي تحقيق شهرستان كرمانشاه با بيشترين پتانسيل به لحاظ چهار شاخص تعيين كننده در مطالعه مكان يابي اولويت اول، شهرستان هاي پاوه، اسلام آباد غرب و صحنه اولويت دوم و سرپل ذهاب، جوانرود، سنقر و هرسين به عنوان اولويت سوم تعيين گرديدند.