مقاله مكان يابي مراكز توزيع با استفاده از مدل برنامه ريزي غيرخطي عدد صحيح که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در مدرس علوم انساني از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: مكان يابي مراكز توزيع با استفاده از مدل برنامه ريزي غيرخطي عدد صحيح
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مكان يابي
مقاله زنجيره توزيع
مقاله مدل عدد صحيح غير خطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيليان مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، يك مدل جديد براي مكان يابي مراكز توزيع ارايه شده كه هزينه هاي مربوط به موجودي كالا و ذخيره اطمينان را شامل مي شود. در اين مدل، هزينه حمل كالا از تامين كننده به مراكز توزيع كه بيان كننده مقياس اقتصادي استفاده از اقلام ثابت هزينه مي باشد نيز در مدل وارد شده و مساله به صورت يك مدل برنامه ريزي غير خطي عدد صحيح صفر و يك فرموله شده است.
براي مدل سازي و حل مدل استفاده شده و در نهايت در مورد تحليل حساسيت «اكسل» از نرم افزار نتايج به تغيير در پارامترهاي كليدي مدل، چون هزينه هاي ثابت ايجاد مراكز توزيع و هزينه ثابت سفارش بحث شده است. در نتيجه كاربرد تجارت الكترونيك اين نوع هزينه ها كاهش چشمگيري داشته است. در اين شرايط براي كاهش هزينه كل، بايد تعداد مراكز توزيع افزايش يابد.