مقاله مكان يابي و ظرفيت سنجي كارخانه قند سوم استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: مكان يابي و ظرفيت سنجي كارخانه قند سوم استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکان يابي
مقاله ظرفيت سنجي
مقاله چغندرقند
مقاله استان كرمانشاه
مقاله شکر
مقاله تكنيكهاي AHP و Topsis

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آگهي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي فارس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صنايع قند ايران با بيش از يک صد سال فعاليت اقتصادي، %۶۵ نياز شكر کشور را تامين مي كند و %۳۵ كسري توليد شكر نيز از خارج وارد مي شود و لذا توسعه صنعت قند در جهت تامين شکر مورد نياز کشور ضروري است. هدف از اين تحقيق، مكان يابي و تعيين ظرفيت كارخانه قند سوم استان كرمانشاه مي باشد. تعيين مکان مناسب کارخانه قند در قالب حداكثرسازي توليد چغندر قند استان كرمانشاه، جذب چغندرقند مازاد بر مصرف دو كارخانه قند موجود استان، حداقل سازي هزينه حمل و نقل و نزديكي به منابع مواد اوليه و بازار مصرف و با استفاده از ۹ معيار کمي و کيفي در سال ۱۳۸۶ انجام شده است. مدل مورد استفاده در تحقيق، تلفيق تکنيکهاي Topsis و AHP و اجرا در محيط نرم افزار صفحه گسترده(Excel)  مي باشد.
نتايج تحقيق نشان مي دهد که مکان مناسب براي كارخانه قند سوم، شهرستان كرمانشاه است و ظرفيت اين كارخانه با تكنيكهاي ارزيابي اقتصادي طرح و پيش بيني ميزان توليد چغندرقند در سطح منطقه، ده هزارتن تعيين شده است.