مقاله مكان يابي و پتانسيل يابي تغذيه مديريتي سفره آب دار: بررسي موردي دشت زيدون، استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در زمين شناسي مهندسي از صفحه ۵۹۱ تا ۶۱۴ منتشر شده است.
نام: مكان يابي و پتانسيل يابي تغذيه مديريتي سفره آب دار: بررسي موردي دشت زيدون، استان خوزستان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغذيه مديريتي سفره آبدار
مقاله دشت زيدون
مقاله آب راهه هاي فصلي
مقاله آب زيرزميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري موسي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دشت زيدون داراي اقليمي نيمه خشك است و هر چند آب زيرزميني منطقه از نظر كيفي غيرقابل شرب است ولي براي آبياري مناسب است. برداشت از آب زيرزميني و روند افزايشي آن جهت آبياري در اين منطقه، احتمالا باعث ايجاد شرايط بحراني از لحاظ تامين نياز آبي خواهد شد. مهم ترين منابع تامين كننده نياز آبي در اين منطقه سفره آب دار زيدون و رودخانه زهره هستند. استفاده از آب زيرزميني براي آبياري به طور ويژه در مناطقي كه فاصله زيادي تا رودخانه زهره دارند، به دلايلي همچون هزينه كم تر و كيفيت بهتر بر آب رودخانه ترجيح داده مي شود. برداشت بي رويه از سفره آب دار موجب افت سطح ايستايي در طي چند سال گذشته شده است. به منظور جلوگيري از بروز شرايط بحراني در منطقه بررسي هاي گسترده اي در زمينه مديريت منابع آب صورت گرفت. كه شامل بررسي فيزيوگرافي، هواشناسي، هيدرولوژي، هيدروژئولوژي، هيدروشيمي و مورفولوژي است. بر اساس اين بررسي ها مشخص شد كه از نظر كمي و كيفي، تعدادي از آب راهه هاي فصلي بخش جنوبي منطقه زيدون براي تامين بخشي از نياز آبي منطقه مناسب هستند. يكي از روش هاي بهينه جهت استفاده دراز مدت از اين منابع آبي، تغذيه به درون سفره آب دار و برداشت در هنگام نياز است. در اين جهت نتايج بررسي هاي انجام شده با يكديگر تلفيق گرديدند و روش هاي دگرش كانالي مناسب ترين روش براي تغذيه مصنوعي در اين منطقه شناخته شد. در نهايت با در نظر گرفتن شرايط موفولوژيكي، نفوذپذيري و نياز آبي در بخش جنوبي دشت، يازده محل جهت اجراي روش هاي مديريت منابع آب (تغذيه مصنوعي) در اين منطقه پيشنهاد شد كه باعث افزايش بيش از يك ميليون و سيصد متر مكعب آب در سال به سفره آب دار مي شود.